Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Історія біологічного олімпійського руху в Україні.

Біологічні змагання в Україні проводяться з 50-х років ХХ століття. Спочатку вони проводилися на шкільному та районному рівнях. Основними завданнями олімпіади на той час була перевірка знань учнів про конкретні рослини та тварини. Надалі коло завдань розширювалося в бік більш складних галузей біології: генетики, біохімії, біофізики, молекулярної біології, еволюційного вчення, тощо. З 1973 року за рішенням Міністерства народної освіти УРСР почали проводити біологічні республіканські олімпіади, які до 1988 року чергувалися із хімічними. У 1990 році вперше було проведено Всесоюзну біологічну олімпіаду у м. Батумі (Грузія), учасниками якої були і українські школярі.

Із здобуттям Україною державної незалежності біологічний олімпійський рух набув особливого розвитку, що пов'язане як із змінами у соціально-політичному житті так і з бурхливим розвитком біологічного знання наприкінці ХХ століття. Змінилася структура олімпіади: вона стала проводитися в два тури - теоретичний та практичний; значно розширилося коло завдань - вони з року в рік стають дещо складнішими, що є наслідком ускладнення біологічної науки. Починаючи з 1992 року Україна приймає участь у Міжнародній біологічній олімпіаді, на якій українські школярі щороку займають призові місця. В рамках Всеукраїнської біологічної олімпіади з 1995 року проходить екологічна олімпіада, на якій учні захищають власні наукові проекти екологічної спрямованості. Автори найкращих 2-3 робіт щороку стають учасниками Міжнародної олімпіади екологічних проектів, яка проводиться в Туреччині; переважна частина школярів повертається звідти із дипломами переможців. З 2011 року проводиться окрема олімпіада з екології.
У 2002 році вперше було проведено Всеукраїнський турнір юних біологів, який є командним змаганням з біології.

Метою проведення біологічних змагань є вирішення таких задач:

  • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
  • виявлення та розвиток обдарованих дітей та надання їм допомоги у виборі майбутньої професії;
  • формування творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей життя;
  • підвищення зацікавленості у поглибленому вивченні біології, формування в учнів навичок науково-дослідницької роботи;
  • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
  • підвищення рівня викладання біології у загальноосвітній школі;
  • виявлення, поширення і впровадження у навчально-виховний процес сучасних технологій навчання;
  • залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, наукових працівників до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі підвищення рівня знань та вмінь учнів;
  • формування команди для участі у Міжнародній біологічній олімпіаді.

Зрозуміло ж, що вищі навчальні заклади України зацікавлені, щоб талановиті учні, яки проявили високий рівень своїх знань та вмінь з біології та екології, стали їх студентами. З іншого боку, введення певних пільг при вступі до ВУЗів України є значним стимулом для підготовки учнів до олімпіад. Важливим кроком було законодавче закріплення цієї ідеї у прийнятому Міністерством освіти та науки України в 1998 році Положенні про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри та конкурси, згідно якого переможці IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін мають право на пільги при вступі до вищих навчальних закладів України без вступних випробувань.
Біологічний олімпійський рух в Україні має значну історію та перебуває у постійному розвитку, спрямованому на вдосконалення такої форми роботи із талановитими школярами. Тривалий період існування та характер розвитку олімпіад доводять життєвість цієї форми роботи з учнями, постійну потребу в ній самих учнів, а також учителів і вчених.