Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ БІОЛОГІВ

Правила діяли до 2004 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнський Турнір Юних Біологів вважається дійсним, якщо в ньому прийняло участь не менш 5 команд.

Турнір юних біологів (ТЮБ) - це змагання школярів в умінні розв'язувати складні біологічні питання, переконливо відстоювати свої варіанти вирішення завдань і висловлювати аргументовані критичні зауваження в наукових дискусіях.

Задачі ТЮБ

Список задач формується Організаційним Комітетом (ОК) та розсилається учасникам ТЮБ не пізніше квітня. Ці завдання використовуються для проведення регіональних, обласних та міських Турнірів; про строки проведення і, згодом, про результати яких повідомляється ОК ТЮБ.

Учасники турніру

В Турнірі приймають участь команди - переможці регіональних, обласних та міських ТЮБ, або команди, які пройшли заочний відбірний конкурс. До змагань допускаються команди, які до ОК вчасно подали заявки на участь та сплатили оргвнесок (розмір якого визначається оргкомітетом ТЮБ) або надали гарантійного листа про його сплату під час реєстрації.

Склад команд і вік учасників

В ТЮБ приймають участь команди, які складаються із п'яти учнів середніх шкіл або середніх спеціальних учбових закладів. Участь в команді студентів ВНЗ та коледжів не дозволяється. ОК ТЮБ може допустити до участі в турнірі команди, яка складається з чотирьох і трьох учнів. Персональний склад команди не повинен змінюватись в ході всього Турніру. Команда очолюється капітаном, який є офіційним представником команди під час проведення ТЮБ. Команду супроводжує один або два керівника.

Склад журі

Журі формується ОК ТЮБ. В нього входять незалежні представники і керівники команд (за пропозицією ОК і за згодою самого керівника, по одному від команди). Незалежні члени журі розподіляються по групах головою журі. Керівники команд не можуть бути членами журі в тих групах, в яких грають їх команди, і розподіляються по групам головою журі у відповідності зі схемою, яку надає ОК ТЮБ.

Заходи, які проводяться у рамках турніру

Турнір проводиться в строки, затверджені ОК ТЮБ. Під час турніру проводяться :


чотири чвертьфінальних відбірних біоконкурсів;
два півфінальні біоконкурса;
експериментальний тур (для капітанів команд), що визначається ОК ТЮБ;
фінальний біоконкурс.

ОК забезпечує культурну програму для учасників ТЮБ.

ПРАВИЛА БЮКОНКУРСУ

Перед початком біоконкурсу проводиться презентація команд і журі.

В біоконкурсі приймають участь 3 (2 або 4) команди і проводиться в 3 (2 або 4) біобоя. В кожному біобою команда виступає в одній з трьох (двох або чотирьох) ролей: Доповідач (Д), Опонент (О), Рецензент (Р) і Спостерігач (С). Якщо в біоконкурсі приймає участь дві команди, то вони виступають в ролях Д і О; якщо три команди, то - Д, О, Р; якщо чотири команди, то - Д, О, Р.

Вихідні ролі між командами розподіляються за результатами конкурсу капітанів або жеребкування (на розсуд ведучого). В наступних біобоях біоконкурсу команди міняються ролями згідно з рольовою схемою біоконкурсу.

Рольова схема біологічного конкурсу

2 команди 3 команди 4 команди
команда номер бою команда номер бою команда номер бою
1 2 1 2 3 1 2 3 4
1 Д О 1 Д Р О 1 Д С Р О
2 О Д 2 О Д Р 2 О Д С Р
3 Р О Д 3 Р О Д С
4 С Р О Д

Виступи команд в ході біологічного конкурсу

Доповідач (один або два членів команди) доповідає суть рішення задачі, акцентує увагу слухачів на основних. біологічних ідеях і виводах. При цьому бажано використовувати попередньо заготовлені малюнки, плакати, слайди, фотографії, а також демонструвати відеозаписи дослідів, якщо задача експериментальна.

Опонент (один член команди) надає критичні зауваження Доповідачеві, пояснює позитивні сторони представленої доповіді, виявляє недоліки та помилки. Виступ Опонента не повинен зводитись до висловлення свого рішення задачі і демонстрації своїх експериментальних даних, підтверджуючи або спростовуючи результати Доповідача (можлива лише демонстрація явищ, які необхідно описати в даній задачі. При цьому Опонент повинен утриматись від коментаріїв, не пов'язаних з доповіддю Доповідача).

Рецензент (один член команди) дає оцінку об'єктивності виступу Опонента, суттєвості і коректності заданих Опонентом питань, а також чіткість і переконливість доповіді Доповідача і його спритності; у разі необхідності Рецензент дає власну оцінку доповіді, якщо його оцінка не співпадає з оцінкою Опонента, або існують недоліки або гідності, які не помітив Опонент.

Спостерігач не має права на будь-яку дію.

Уточнюючи запитання

В запитаннях висловлюються уточнюючи питання, які стосуються тільки що прослуханого виступу. Питання може задавати любий член команд або член журі. Відповідають на запитання Доповідач або Опонент. З дозволу ведучого на запитання можуть відповідати члени команд Доповідача або Опонента.

Полеміка

У полеміці- обговорюються обґрунтованість рішення Доповідача, спірні висловлення Опонента і Рецензента. При цьому необхідно враховувати, що полеміка повинна відноситись до рішення, представленого Доповідачем, і не ставати розповіддю про результати, отримані Опонентом або Рецензентом.

В ході одного біоконкурсу кожен капітан команди (заступник капітана, якщо капітан команди виконує обов'язки Д, О або Р) в будь-якій момент часу може взяти один раз хвилинну перерву (таймаут) для обговорення проблем командою в цілому.

Обмеження кількості виступів

Кожний учасник команди в ході одного біоконкурсу може виступити не більше двох разів (уточнюючи питання і відповіді на них, а також участь в полеміці виступом не вважаються).

ВЕДУЧИЙ БІОКОНКУРСУ

Завданням ведучого є дотримання регламенту і правил проведення біоконкурсу, створення умов для нормального проведення біоконкурсу.

Регламент біологічних конкурсів

Дія хвилин
0 пропонує Д задачу для рішення 0,5
Прийняття або відхилення запропонованої задачі 1
Підготовка до доповіді 2
Доповідь 7
Уточнюючи питання 0 до Д і відповіді на них 2
Підготовка до опонування 2
Опонування 5
Полеміка між Доповідачем і Опонентом 3
Уточнюючи питання Р до Д і 0 і відповіді на них 2
Рецензування 2
Полеміка між Д, 0 і Р 5
Загальна полеміка команд 5
Заключне слово Доповідача 2
Уточнюючи питання журі 3
Виставлення оцінок 1
Коментар оцінок журі (в разі необхідності) 3
Додаткові виступи (в разі необхідності) 5

Обов'язки ведучого:

- визначати спосіб первинного розподілу ролей (жеребкування або конкурс капітанів);
- стежити за дотриманням регламенту;
- надавати умови для нормальної роботи журі (тобто слідкувати за роботою команд, зачитувати умови задач, оцінки журі і т.п.);
- слідкувати за характером питань і за тим, щоб вони не повторювались;
- слідкувати за дискусією і припиняти її, коли вона стає неконструктивною;
- слідкувати за характером питань журі - вони повинні бути тільки уточнюючого характеру;
- слідкувати за тим, щоб поруч з командами не було нікого з тих, що не є членами команд.

В обов'язки ведучого не входить:

- перевіряти правильність висловлювань учасників;
- пояснювати оцінки членів журі;
- відповідати на будь-які спірні питання, які не стосуються прав і обов'язків ведучого.

Ведучий має право:

- зупинити мовлення учасника, який порушує регламент ТЮБ;
- знімати питання, які повторюються, або питання членів журі не уточненого змісту;
- припиняти дискусію, якщо вона стала неконструктивною;
- зняти команду від участі в біоконкурсі, якщо вона постійно порушує правила ТЮБ або своєю поведінкою заважає проведенню конкурсу (за згодою членів журі);
- у разі необхідності надавати додатковий час для учасників дискусії (власним рішенням, не більше 1 хвилини);
- у разі необхідності надавати додатковий час для Доповідача, Опонента та Рецензента (не більше 1 хвилини і за згодою членів журі);
- надавати слово членам журі або керівникам команд (тільки після виставлення оцінок).

Ведучий не має права:

- порушувати регламент;
- зупиняти учасників до збігу часу, відведеного на їх виступ;
- будь-яким чином коментувати виступ і виказувати свою точку зору;
- порушувати правила ТЮБ;
- задавати навідні питання.

ОЦІНКА ВИСТУПУ КОМАНД

Після кожного біобою журі виставляє командам оцінки з урахуванням всіх виступів членів команд: доповідь, опонування, рецензування, питання і відповіді, участь в полеміці.

Якщо в журі 5 або 6 членів, то при підрахунку балів відкидається одна найнижча оцінка; якщо в журі більше 6 членів, то відкидається одна вища і одна нижча оцінка. У разі розбіжності оцінок більш ніж на одиницю члени журі, які виставили крайні оцінки, повинні прокоментувати їх. У подальшому оцінки переводяться лічильниками в бали з різними коефіцієнтами що до Доповідача, Опонента і Рецензента по схемі:

Оцінка 5 + 5 5 - 4+ 4 4- 3 + 3 3 -
Бали 53 50 47 43 40 37 33 30 27

Коефіцієнти:

Доповідач: 3 або менше, Опонент: 2, Рецензент: 1

Якщо у біобою брало участь дві команди, то бали і Доповідача і Опонента збільшуються в 1,2 рази.

ВІДБІРНІ ЧВЕРТЬФІНАЛЬНІ БІОКОНКУРСИ

Відбірні чвертьфінальні конкурси проводяться, якщо загальна кількість команд більша дев'яти. Під час відбірних конкурсів любі команди зустрічаються одна з одною згідно з затвердженою ОК схемою, яка доводиться до. команд перед жеребкуванням. Порядковий номер команд в схемі визначаються жеребкуванням.

Виклик на доповідь

1. Всі задачі, представлені в рамках одного біоконкурсу, повинні бути різними.

2. Опонент може викликати Доповідача на будь-яку задачу в ході відбірних чвертьфінальних біоконкурсів крім тієї, яка:

а) вилучена ОК;
б) оголошена Доповідачем як "вічна" відмова;
в) вже доведена Доповідачем раніше;
г) вже опонувалася Опонентом раніше;
д) вже доведена Опонентом раніше;
е) оголошена Опонентом як "вічна" відмова.

При неможливості виклику відповідно всіх заборон послідовно виключаються заборони: е) д) г) в).

Відмови від доповіді

Під час відбірних боїв кожна команда має право оголосити "тактичну" або "вічну" відмову від будь-якої задачі. "Вічна" відмова від задачі забороняє будь-якої команді викликати на цю задачу команду, яка оголосила цю "вічну" відмову, протягом усіх наступних чвертьфінальних біоконкурсів. "Тактична" відмова діє тільки в даному біобою. Кожна команда може оголосити "вічну" відмову тільки один раз за весь чвертьфінальний турнір і неодноразово оголосити тактичну відмову від будь-якої задачі.

Без зменшення коефіцієнта Доповідача команда має право:

- перед початком першого чвертьфінального біобою оголосити "вічну" відмову одразу від двох або трьох будь-яких задач;
- в будь-якому біобою оголосити "вічну" відмову від запропонованої Опонентом задачі, якщо перед цим цією командою в цьому біобою не було оголошено трьох "тактичних" відмов;
- оголосити три "тактичні" відмови, якщо у команди немає "вічних" відмов, або вона має три "вічні" відмови;
- оголосити дві "тактичні" відмови, якщо у команди є одна або дві "вічні" відмови;

Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2.

Залікові параметри

Sj (сума очок) - округлена до цілого сума не округлених усереднених очок команди, помножених на відповідні коефіцієнти (якщо команда грала в двох-командній групі, то для визначення 8, перед округленням необхідно не округлену суму помножити на 1,2). Індекс j -місце, зайняте командою в окремому біоконкурсі, який аналізується.

Rj, (рейтинг) - характеризує, наскільки виступ команди був успішним в окремому біоконкурсі. Рейтинг команди у всів біоконкурсах визначається за допомогою наступної таблиці:

Сума очок Місце команди в біоконкурсі
j=1 j = 2;3;4 різниця між місцями менш, ніж в 6 балів j=2, різниця між місцями, більше, ніж в 6 балів j = 3;4 різниця між місцями менш, ніж в 6 балів j=3,4 різниця між місцями, більше, ніж в 6 балів
Sj >290 5 5 4 4 3
290 > Sj < 240 4 4 3 3 2
240 > Sj > 190 3 3 2 2 1
Sj < 190 2 2 1 1 0

TS = загальна сума балів, яка дорівнює сумі Sj

TR = загальний рейтинг - сума рейтингів Rj, команди за всі біоконкурси.

ПІВФІНАЛЬНИЙ БІОКОНКУРС

Умови участі у півфіналі

За рішенням журі шість або дев'ять команд, які отримали найвищий рейтинг (ТК) у відбірних біоконкурсах, приймають участь у півфіналі. Команда, які посідає 7-8 (або 10-12) місце, може брати участь у півфіналі, якщо її рейтинг ТК дорівнює рейтингу команди, яка зайняла 6 (або 9) місце, і якщо її сума балів Т8 не менша ніж на 6 балів від суми балів команди, яка зайняла 6 (або 9) місце.

Півфінальний біоконкурс складається з шести біобоїв, які проводяться в одній аудиторії. Вихідні ролі розподіляються між командами на основі результатів конкурсу капітанів або жеребкування. Всі наступні ролі визначаються оголошеною до півфіналу схемою. Після першого півфінального бою склад журі в кожній аудиторії повинен змінитися.

Схема проведення півфіналу

Команда Номер біобою
1 2 3 4 5 6
1 Д Р 0 0 Р Д
2 0 Д Р Д 0 Р
3 Р 0 Д Р Д 0

Рейтинговий півфінал

Одночасно з основним півфіналом по рішенню ОК може проводитися рейтинговий півфінал, в якому приймають участь команди, які не увійшли в основний півфінал. Рейтинговий півфінал проводиться з використанням тих же задач і за тими ж правилами, що і основний.

Задачі півфіналу

У кожній півфінальній групі використовується 10 задач, відібраних ОК згідно з рейтинговими списками, який готують учасники відповідного півфіналу. В цьому списку кожна команда розподіляє кількість балів, яка дорівнює загальної кількості задач, між задачами, але так, щоб на кожну задачу не припадало більш трьох балів. О може викликати Д на любу з цих 10 задач. Під час півфінального біоконкурсу Д може двічі відхилити виклик без штрафних санкцій. При послідуючих відмовах коефіцієнт, на який помножується бал доповідача, кожен раз зменшується на 0,2.

Журі півфіналу

Керівники команд, приймають участь в основному фіналі, можуть бути членами журі тільки рейтингового півфіналу і навпаки. Кількість членів_журі у всіх групах півфіналу повинна бути однаковою.

ФІНАЛЬНИЙ БІОКОНКУРС

Умови участі у фіналі

а) Півфінал складався з трьох груп.

Переможцями півфіналу є три команди, які набрали найбільшу кількість балів у період півфіналу в своїх групах. У випадку, якщо визначення переможців півфіналу на основі цього критерію неможливе, використовують ТК і далі Т8. Переможці півфіналу приймають участь у фіналі.

б) Півфінал складався з двох груп.

Переможці півфіналу приймають участь в фіналі. Третій фіналіст визначається найвищою сумою балів серед команд, які зайняли другі місця в півфіналі, при умові, що різниця балів між ними більше шести. У противному разі у фіналі прийматимуть участь чотири команди.

Півфінал проводиться з двох фінальних біобоїв. Вихідні ролі розподіляються між командами на основі результатів конкурсу капітанів або жеребкування. Всі наступні ролі визначаються схемою півфіналу.

Задачі фіналу

Команди, які вийшли в фінал, отримують список восьми нових задач о 900 ранку в день проведення фіналу. На розв'язок задач командам надається чотири години. Участь керівника команди в обговоренні та розв'язку задач забороняється. Кожна команда розв'язує задачі в окремої ізольованої аудиторії. Технічне і довідкове забезпечення надається ОК. Під час фінального біоконкурсу Доповідач може два рази відхилити виклик без штрафних санкцій. При наступних відмовах коефіцієнт Доповідача кожен раз зменшується на 0,2.

ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРУ

Командна першість

Учасники фіналу забезпечують собі друге місце і змагаються за перше місце.

Особиста першість

Переможці в особистій першості визначається по індивідуальному рейтингу IR- (описаному нижче). Найвищий індивідуальний рейтинг, який позначається як HIR, є основою посилання. Всі члени команд, у яких IR вище, ніж 0,8 під HIR., є переможцями, в той час, як учасники, які мають IR вище, ніж 0,5 від HIR відзначаються дипломами за успішний виступ на ТЮБ.

Виступ члена команди в якості Доповідача, Опоненти або Рецензента вважається успішною в тому разі, якщо він отримав оцінки, прийняті в рахунок лічильниками, тобто без урахування оцінок, що відкидаються, вищі ніж 3 +. В успішних виступах член команди набирає таку кількість балів:

Оцінки 5+ 5 5 - 4 +, 4,4-
Бали 3 2 1 0

IR (індивідуальний рейтинг) складається із суми очок, набраних членом команди в успішних виступах, розділених на кількість оцінок прийнятих в рахунок лічильниками у відповідному біобою.

АПЕЛЯЦІЯ

Подання апеляції

У разі, якщо команда не задоволена одним із вищеназваних пунктів:

а) результатами конкурсу;
б) роботою ведучого;
в) роботою журі;

вона має право подати апеляцію в ОК ТЮБ. Апеляція подається ОК ТЮБ капітаном команди (і тільки ним) протягом години після конкурсу.

Зміст апеляції

Апеляція повинна включати в себе :

а) висловлення факту порушення;
б) посилання на ті пункти даних правил, котрі порушили цей факт;
в) посилання на те, що друга команда (або обидві) теж відмітила факт порушення ( можливе посилання на ведучого).

У цьому разі апеляція буде розглянута ОК ТЮБ. Претензії не будуть прийматися , якщо :

а) порушення не виходить за рамки даних правил;
б) журі та інші учасники бою не знаходять порушення;
в) наявність або відсутність факту порушення ніяким чином не змінює результатів конкурсу.

У разі позитивного результату апеляції спосіб її реалізації визначає ОК ТЮБ на сумісному засіданні з журі.

ПРАВИЛА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТЮБ

установлюються ОК ТЮБ і можуть бути змінені тільки їм.