Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

VIIІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ

Питання фінального туру

1. "Нове плем'я" Далеко в горах під час перепису населення знайшли плем'я, в якому, за припущенням, є чимало наддовгожителів. Потрібно встановити їх вік, проте вчені не знають мови цього племені. Запропонуйте оптимальну методику швидкого визначення віку членів племені на основі сучасних технологій.

2. "Зло чи необхідність" К. А. Тімірязєв назвав транспірацію "необхідним злом для рослини". З Вашої точки зору, транспірація у рослин - це зло чи необхідність?

3. "Моновидова екосистема" Поясність можливості функціонування екосистеми, яка б складалася лише з одного виду живих організмів.

4. "Баран" В процесах терморегуляції у ссавців чільне місце займають потові залози. Проте, собакам приходиться висовувати язик через те, що їх тіло вкрите шерстю. Як здійснює терморегуляцію баран, якщо відомо, що він не висовує язик, а шерсть у нього більш густа, ніж в собаки?

5. "Кольоровий зір" Запропонуйте схему експерименту, який дозволив би визначити наявність чи відсутність у досліджуваної тварини кольорового зору.

6. "Адвентивні види" За останні сто років історії людства потоки товарів, вантажів, мігрантів зросли у десятки разів. Чому при цьому кількість адвентивних видів не зросла пропорційно тому, як це було у попередній період?

7. "Кондор" Відомо, що робоча висота польоту кондора становить 8 км. Що, на вашу думку, дозволяю кондорові виживати на такій висоті?

8. "Ароморфози" Розглядаючи еволюцію хребетних тварин як правило звертають увагу на особливості будови основних систем органів. Чи були певні зміни у будові і діяльності нервової системи хребетних, які можна охарактеризувати як ароморфози?


Грали задачі № 1, 3, 5.