Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Питання VІII Всеукраїнського турніру юних біологів (2009 рік, м. Донецьк)

1. "Загадка вугра" Як відомо, вугор європейський належить до групи прохідних риб. У середині минулого століття в озеро Світязь (Волинська область) випустили його молодь. Незважаючи на те що зариблення вугром протягом тривалого часу після його інтродукції не відбувалося, вугор в озері не перевівся, його постійно виловлюють рибалки. Поясніть, чому світязька популяція вугра не зникає?

2. "N-парадокс" На початку геномної ери активно дискутувалося питання про С-парадокс, за яким розмір генома не завжди відображає фенотипічну складність організму. Відповідь на це питання дало з'ясування структури генома. У той же час, під час секвенування повних геномів багатьох організмів був виявлений N-парадокс, сутність якого полягає в різній фенотипічній складності організмів з однаковою кількістю генів. Яке рішення щодо цього нового парадоксу Ви можете запропонувати?

3. "Невловима рівновага" Величезна кількість видів має визначення статі за типом XY. Якщо виходити з того, що хромосоми під час мейозу розподіляються незалежно, то співвідношення статей піся народження має бути 1:1. Проте в природі ми спостерігаємо у таких видів різноманітні співвідношення статей, відмінні від 1:1. У чому причина такого феномену?

4. "Геном людини" Нещодавне повне розшифрування генома людини відкриває багато позитивних і негативних перспектив. Порівняйте їх і спрогнозуйте можливий розвиток подій у біології та медицині.

5. "Вторинна пластида" У чотирьох філ рослин (криптофітові, гаптофітові, динофітові та хромофітові водорості) пластида походить від багрянки, яка внаслідок вторинного ендосимбіозу була трансформована в цей компартмент. Після встановлення цього факту між ботаніками, мікологами та зоологами спалахнула дискусія: чи був такий вторинний ендосимбіоз одноразовим, чи мав місце окремо в кожній з наведених філ. Чим би міг зацікавити один з варіантів розв'язання цієї дискусії медиків та фармакологів?

6. "Ботулізм" Відомо, що збудник ботулізму є анаеробним організмом, а його токсин викликає захворювання, яке веде до прогресуючого правця, що в більшості випадків спричинює смерть через зупинку дихання. Спираючись на механізм дії ботулотоксину, запропонуйте можливе застосування цієї речовини в медичній практиці.

7. "Африка" Під час колонізації Північної Америки цілі поселення індіанців вимирали від захворювань, завезених європейцями. Причому це стосувалося хвороб, які для самих колонізаторів не завжди були смертельними. Чому такого не відбулося під час освоєння європейцями Африки?

8. "Суходольний кит" Переважна більшість ссавців веде наземний спосіб життя. Повністю водними ссавцями стали лише китоподібні. На основі моделі ситуації, за якої китоподібні знову повернулися б на сушу, опишіть таких тварин.

9. "Комахоїдство" Гетеротрофний тип живлення притаманний комахоїдним рослинам як доповнення до основного - автотрофного. "Комахоїдство" - це біологічне минуле чи біологічне майбутнє?

10. "Китайські палички" Одним з головних шляхів пошуку причинних зв'язків між тими чи іншими природними явищами є дослідження кореляцій між різними параметрами. Проте відомо жартівливий приклад під назвою "ефект китайських паличок", який наочно демонструє, що кореляція та причинний зв'язок - це не одне й те саме. Суть цього "ефекту" полягає в тому, що між чорним кольором волосся та вправністю в користуванні паличками під час їжі iснує значна та достовірна позитивна кореляція, попри те, що колір волосся на вправність аж ніяк не впливає та від неї не залежить. Спираючись на конкретні приклади, запропонуйте методи, які б Ви використали, щоб довести, що досліджувані Вами біологічні параметри дійсно залежать один він одного, а не лише скорельовані.

11. "Паштет з гусячої печінки" У відомому оповіданні фантаста й біохіміка А. Азімова "Паштет з гусячої печінки" (прочитати це оповідання у бібліотеці Мошкова) було описано певну проблему. Суть її в тому, що існує одиничний екземпляр тварини, якому притаманні унікальні властивості. Учених цікавлять механізми цієї властивості. Методи дослідження, за яких організм залишається живим, результатів не дали. Гострий експеримент поставити не можна через те, що обстежуваний організм є унікальним та існує в одному екземплярі. Чи існують наразі біологічні методи, не відомі А. Азімову в 1956 році, з допомогою яких можна дослідити таке явище?

12. "Травматична репарація" Відомо, що здатність організму до травматичної репарації є більшою в низькоорганізованих багатоклітинних організмів. Здавалося б, здатність відновлювати втрачені частини тіла та органи повинна бути адаптивною для виживання. Проте високоорганізовані тварини втрачають таку здатність. Чому ж у еволюційному процесі не відбулося закріплення здатності тварин до травматичної репарації?

13. "Перша п'ятірка" Уявіть собі, що Ви головний редактор біологічного журналу й Вам необхідно скласти п'ятірку найважливіших наукових відкриттів у біології та медицині, що відбулися у XX столітті. Запропонуйте Ваш варіант списку першої п'ятірки відкриттів. Свій вибір обґрунтуйте.

14. "Дрейф генів" Відповідно до сучасних уявлень, дрейф генів є одним з факторів еволюції. Змоделюйте хід еволюції за умов відсутності зазначеного фактора.

15. "Складний вік" Підлітковий період у житті людини є часом підвищеної конфліктності. У цей час підлітки часто ведуть себе агресивно. Вони постійно суперечать батькам та іншим дорослим, формують різноманітні угруповання та полюбляють шум, ритмічні рухи, нестандартний одяг і зачіски. Такий стиль поведінки був притаманний усім відомим культурам людини в усі часи. Тобто, скоріше за все, він обумовлений спадково. Поясніть, навіщо природному добору довелося таким чином суттєво ускладнювати нам життя.

16. "Жива істота?" Наразі знову відродилася дискусія: чи є віруси живими істотами? Обґрунтуйте Вашу точку зору.

17. "Аутсайдери" Які галузі сучасної біології перебувають у безнадійному занепаді й чому?

18. "Фізкультура" З початкових класів школи нам пропагують здоровий спосіб життя. Одним зі шляхів отримати здоровий організм є заняття фізкультурою і спортом. Проте мало хто намагається аргументовано пояснити, чому та як заняття фізкультурою позитивно впливає на людину. Дайте свої обґрунтування щодо корисного та/чи шкідливого впливу на організм фізичних навантажень.

19. "Марнотратство?" У 2005 році в журналі "Science" було опубліковано інформацію про те, що близько 63 % усіх послідовностей генома миші транскрибуються, хоча тільки 1-2 % являють собою послідовності, що кодують білки. Запропонуйте гіпотезу, яка пояснювала б доцільність такої колосальної трати ресурсів клітини на синтез непотрібної РНК.

20. "Чебурашка" Усім вам з дитинства знайомий образ мультиплікаційного героя Чебурашки. Користуючись описом його зовнішності, що наведений у мультфільмі, опишіть особливості екології виду, до якого належав Чебурашка.

До півфіналу було відібрано питання, що розігрувалися відносно рідше: №№ 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.

У фіналі пропонувалися 8 нових задач.