Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ

Питання фінального туру

1. "Здоровий оптимізм" Чому оптимісти краще виліковуються?

2. ""Живі" біоценози" Деякі вчені розглядають біоценоз як своєрідний організм. Наскільки коректною є така точка зору?

3. "Стратегії захисту" Існують різні стратегії захисту живих об'єктів - напад, втеча, маскування… Якої стратегії дотримуються компоненти системи імунітету та фактори, з якими вони борються?

4. "Лікувальні гельмінти" Лікування за допомогою гельмінтів - "за" і "проти".

5. "Внутрішньовидовий паразитизм" Чи існує внутрішньовидовий паразитизм? Обґрунтуйте вашу точку зору.

6. "Зір, слух, дотик" Відомо, що у людини всі органи чуттів тісно пов'язані між собою. Якщо людина втрачає зір, у неї покращуються слух і відчуття дотику. Але, якщо людина втрачає слух, покращення зору і тактильного чуття не спостерігається. Чому?

7. "Предок чи "спеціаліст"" Пойкілогідричні організми - це залишки предкової групи чи крайні "спеціалісти"?

8. "Комахи-довгожителі" У деяких організмів (наприклад, комах) при опромінюванні може спостерігатися збільшення тривалості життя. Поясніть цей феномен.