Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Завдання фіналу І Всеукраїнського турніру юних біологів

м. Суми, 2002 рік

1. В екологічному моніторингу водних угруповань провідне місце займає індикація рівня забруднення водойм. В останні роки певного поширення набули методи так званої біоіндикації. Їх суть полягає у використанні видової специфіки деяких трофічних ланок у водних екосистемах. Тобто, певні види мешкають лише при певному рівні забруднення. Проаналізувавши видовий склад таких видів-індикаторів, можна скласти досить об'єктивну картину рівня забруднення водойми. Найчастіше для цього використовують Найпростіших, а саме Війчастих. Поясніть, чому саме ця група є найбільш інформативною, адже тут мешкають i інші одноклітинні, Кишковопорожнинні, Черви, Молюски, Членистоногі, нарешті, Хребетні (Риби)?

2. Відомо, що людина походить від ссавців, що мають високий рівень метаболізму i теплокровні. Інша група тварин, наприклад, птахи, в цьому відношенні перевершують ссавців. Так, температура їx тіла сягає 40 - 41°С, вони зберігають активність в уci пори року i нічим не поступаються за складністю поведінки ссавцям. Чому ж птахи не еволюціонували в розумну істоту? Чи це ще можливе в майбутньому?

3. Уважно розгляньте фото сучасної людиноподібної мавпи. Вона дуже схожа на нас i відрізняється пропорціями тіла та масою головного мозку. Зусилля вчених - антропологів, психологів, лінгвістів - направлені на вивчення їx поведінки, засобів спілкування, рівня мислення тощо. Чому, як на вашу думку, всі спроби навчити мавпу розмовляти закінчуються невдачею? Адже ці ссавці найрозвинутіші серед представників класу після людини. Об'єм мозку може сягати 500-550 см3, що значно більше, ніж у будь-якої тварини. Вони ведуть суспільний cnoci6 життя, окрім орангутангів, швидко адаптуються до нових умов, виключно талановиті при дресируванні.

4. В історію назавжди вкарбувалися сумнозвісні приклади геноциду. Адольф Гітлер, у прагненні отворить "найвищу арійську расу", "вичищав" із суспільства спадково неповноцінних людей, спалюючи їx у крематоріях. Йосип Сталін, озброївшись комуністичною ідеологією, намагався перетворити суспільство на покорних рабів. Десятки мільйонів людей, більшість яких були інтелектуальною елітою нації, загинули у концтаборах. Та, на щастя, диктаторські режими зруйновано. Проаналізуйте генетичні наслідки цих геноцидів. Як будуть поводити себе популяції людей в наступних поколіннях теля усунення диктатур? 3 чого ви виходили в своїх міркуваннях?

5. В ході еволюції для підвищення ККД еритроцитів, у ссавців ці форменні елементи крові набули специфічних ознак - вони мають форму подвійно ввігнутого диску, позбавлені ядра. Шкільні підручники стверджують, що це збільшує їx поверхню, що дозволяє переносити більшу кількість O2 та СО2 i сприяє підтриманню постійної температури тіла. У птахів еритроцити залишаються з ядрами, але температура тіла у них 41,2°С. Поясніть це протиріччя. Як в такому разі птахам вдається підтримувати таку високу температуру тіла?

6. Світовий рекорд у 6iry на 100 м дор1внюе 9,8 сек. Чи можливе встановлення нової cepiї рекордів на даній дистанції? Мотивуйте відповідь, базуючись на даних генетики та фізіології людини. Аналогічні прогнози можна запропонувати i для інших видів спорту- тієї ж легкої атлетики, важкої атлетики, велосипедному тощо.

7. Чим можна пояснити, що теля авари на ЧАЕС першою на підвищення радіаційного фону "зреагувала" щитовидна залоза? Чому особливо страждали діти? Що пропонувала влада для пом'якшення негативного впливу випромінювання на людей? Оцініть ефективність таких пропозицій.

8. Зараз сумчасті живуть переважно в Австралії, а колись вони населяли всі материки .... Вам необхідно дати пояснення за кількома питаннями. 1) Як давно це було? 2) Чому вони залишилися переважно в Австралії i зникли з інших континентів? 3) Як пояснити одночасну присутність сумчастих та плацентарних в Південній Америці?

Автор запитаннь С. М. Шевченко (доцент Сумського національного аграрного університету, канд. біол. наук)