Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

IІI Всеукраїнська олімпіада з екології
2013 рік (Донецьк)

Фотографії

Учасники та переможці олімпіади:

Учасник Область Клас Назва проекту Диплом
Король Роман Володимирович Волинська 10 Сезонні та видові особливості пігментного комплексу дерев за умов антропогенного впливу І
Пашковська Ольга Валеріївна Чернівецька 10 Популяційний експрес-моніторинг йододифіциту ендемічних територій (на прикладі міста Чернівці) І
Боровльова Дар’я Володимирівна Луганська 11 Порушення еколого-біологічної основи резистентності медоносних бджіл під дією антропогенного фактра як можлива причина їх зникнення І
Бандурко Богдана Василівна Донецька 11 Три проблеми – одне рішення І
Репетило Ірина Ігорівна Івано-Франківська 11 Вплив техногенного хімічного забруднення на величину флуктуаційної асиметрії білатеральних ознак листкової пластинки Tilia cordata Mill І
Гладиш Анастасія Василівна Донецька 10 Вплив викидів автомобільного транспорту на вміст фото синтезуючих пігментів деяких деревних рослин міста Слов’янська ІІ
Гуняді Михайло Михайлович Закарпатська 10 Вплив фактору урбанізації на угруповання птахів міста Мукачева ІІ
Журавель Дмитро Віталійович Донецька 10 Вивчення впливу біоактивності сумішевих гумінових препаратів на солестійкість окремих соргових культур ІІ
Кисиличак Юлія Андріївна Івано-Франківська 10 Індикація забрудненості навколишнього середовища м.Калуша на основі дослідження снігового покриву ІІ
Ізмайлова Ольга Борисівна Дніпропетровська 11 Екологічна оцінка хеморемедіації техногенних субстратів Криворіжжя ІІ
Шепілов Дмитро Романович Запорізька 11 Особливості формування бактеріальних ценозів грунту санітарної зони заводу Укрграфіт (м.Запоріжжя) ІІ
Козленко Анастасія Сергіївна Донецька 11 Використання гумінових речовин у процесах водопідготування ІІ
Поніна Соломія Іванівна Закарпатська 11 Екологічні методи боротьби з колорадським жуком ІІ
Круть Вікторія Геннадіївна Донецька 11 Панцирні кліщі як біоіндикатор антропогенної трансформації довкілля ІІ
Бондар Каріна Григорівна Херсонська 11 Охорона та захист вагрантних лишайників субаридних екосистем України ІІ
Федоряк Данило Васильович Чернівецька 11 Екпрес-оцінка техногенного забруднення приміщень за допомогою Pholcus phalangioides ІІ
Василенко Анна Іванівна м. Севастополь 11 Флуктуюча асиметрія листя тополі чорної як біоіндикатора аеротехногенного забруднення в м.Севастополі ІІ
Сидоренко Анастасія Олександрівна Дніпропетровська 10 Фіторізноманіття річки Оріль в оцінці її екологічного стану ІІІ
Попадюк Богдан Ігорович Львівська 10 Дослідження різноманітності чисельності орнітофауни заказника «Чолгинський» протягом 2007-2012 рр. ІІІ
Альошин Данило Володимирович Запорізька 10 Використання морфофізіологічних індексів зелених жаб для оцінки стану водойм ІІІ
Восколович Олександр Сергійович Херсонська 10 Роль червоних каліфорнійських черв’яків у оптимізації грунтів ІІІ
Фарфоламеєва Діана Олегівна Луганська 10 Аналіз забруднення р.Лугань з використанням біоіндикаційних властивостей водних безхребетних ІІІ
Болотнікова Вікторія Вадимівна Запорізька 10 Вплив антропогенного навантаження на фауністичний склад листовійок м.Запоріжжя ІІІ
Малошевич Сергій Сергійович м. Київ 10 Біологічна дія біошламу біогазових установок ІІІ
Коваленко Павло Андрійович Черкаська 10 Алелопатична активність водорозчинних виділень вегетуючих листків деяких видів деревних рослин ІІІ
Зубака Беата Тиберівна Закарпатська 10 Мильні горіхи (Sapindus Mukorossi L.) ­ природний замінник побутової хімії ІІІ
Пентюк Владислав Андрійович Чернівецька 10 Обгрунтування доцільності застосування паливних брикетів як альтернативного виду палива для Путилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІІ
Васильчук Борис Олександрович Волинська 10 Комплексна оцінка екологічного стану річок міста Володимира-Волинського Волинської області ІІІ
Козік Мирослава Володимирівна Волинська 11 Екологічні аспекти вирощування і використання топінамбура ІІІ
Рамазанова Діана Маджидівна Сумська 11 Дослідження опісторхозу як природно-осередкованого зооантропонозу Сумщини ІІІ
Явір Григорій Сергійович Донецька 11 Новий сорбент для очистки стічних вод від барвників та фенолів ІІІ
Замнифіст Христина Ігорівна Рівненська 11 Екологічний стан річки Слонівки ( в районі міста Радивилова) ІІІ
Барановський Тарас Петрович Тернопільська 11 Оптимізація структури землекористування Доброводівської сільської ради Збаразького району Тернопільської бласті ІІІ
Литвинов Вадим Сергійович Харківська 11 Еколого-біологічні особливості бруслини карликової при інтродукції в умови північного сходу України ІІІ
Воронецька Сабіна Русланівна Житомирська 11 Аналіз контрастних ценопопуляцій Anakamptis morio (L) R.M.Bateman, pridgeon et M.W. Chase ta Dachtylorizha incarnate (L) в Житомирській області ІІІ
Майборода Ярослав Романович Черкаська 11 Використання відходів цукрової промисловості – дефекату як органічного добрива ІІІ
Братчикова Аліна Андріївна АРК 11 Вплив якості поверхневих вод Криму на біолюмінесценцію бактерій штаму кріль ІІІ
Корчевська Вікторія Вікторівна Київська 11 Дослідження життєздатності популяцій рідкісних видів рослин у фітоценозах околиць с. Семиполки ІІІ
Галицька Дар'я Олександрівна м. Севастополь 11 Екологічна характеристика стану осадів Севастопольських бухт і визначення способу їх очистки з урахуванням специфіки об’єкта дослідження ІІІ
Осієва Ангеліна-Анастасія Олегівна Львівська 11 Вплив автотранспорту на загибель земноводних на дорогах в околицях м. Яворова ІІІ
Мосунов Богдан Леонідович Чернігівська 10 Дослідження особливостей проростання зерна кукурудзи в водних розчинах із різними осмотичними потенціалами -
Гарасюк Анастасія Олегівна Рівненська 10 Фітоценотичний покрив природних рекреаційних об’єктів м.Рівного -
Горецька Тетяна Сергіївна Рівненська 10 Вивчення стану популяції молодильника озерного в озері Воронки, його охорона -
Біда Альона Олександрівна Київська 10 Ротань-головешка (Perccottus glenii Dybowski) як вид вселенець ставків с. Кірове Бориспільського району Київської області -
Галух Тетяна Олегівна Вінницька 10 Дослідження вмісту кадмію і цинку у ґрунтовому покриві та їх вплив на едафон -
Кратюк Олександр Олександрович Житомирська 8 Гніздова орнітофауна околиць с. Дениші Житомирської області -
Романець Микола Леонідович Волинська 9 Еколого-фауністична характеристика гнусу Маневицького району Волинської області на прикладі околиць села Кукли -
Добровольська Діана Едуардівна Запорізька 10 Використання біоіндикаційних властивостей дафнії для оцінки якості води -
Васильєва Іоанна Ігорівна Одеська 10 Біотестування металовмісних техногенних відходів за допомогою рослинних тест-об’єктів -
Ковтун Ірина Олегівна Одеська 9 Губки (Spongia) Одеської затоки як біоіндикатори стану водного середовища -
Горошок Христина Ігорівна Тернопільська 10 Кімнатні рослини – запорука чистоти повітря -
Міхно Елизавета Сергіївна Харківська 10 Як вибрати безпечні курячі яйця -
Шиян Надія Олександрівна Миколаївська 10 Визначення динамічних параметрів екологічного стану приміщень Миколаївського муніципального колегіуму Миколаївської міської ради -
Зозуля Анна Миколаївна Полтавська 10 Застосування відходів сільськогосподарського виробництва як альтернативного джерела енергії -
Дячук Віталій Олександрович Хмельницька 10 Радіаційне забруднення лісових екосистем та заходи запобігання внутрішньому опроміненню жителів лісових територій -
Плосконос Ольга Ігорівна Кіровоградська 10 Омела – рослина загадка: друг чи ворог для довкілля -
Неч Ольга Олександрівна Запорізька 11 Сучасний стан байрачних лісів національного парку «Хортиця» -
Балаш Марина Володимирівна Херсонська 11 Використання Paramecium caudatum в системі біомоніторингу для оцінки якості питної води -
Швець Тетяна Сергіївна Вінницька 11 Визначення екологічного стану атмосферного повітря м. Могилева-Подільського та його вплив на анатомо-морфологічні особливості листків липи серцелистої (Tilia cordata) -
Сокрут Богдан Євгенович Миколаївська 11 Екологічні наслідки аварії на шламосховищі №2 Миколаївського глиноземного заводу для агроландшафтів -
Вербицький Володимир Володимирович Волинська 11 Еколого-біологічна характеристика фітобіоти антропогенно-трансформованого лучно-болотного комплексу села Пірванче Горохівського району Волинської області -
Казмірчук Оксана Миколаївна Хмельницька 11 Еколого-економічне обґрунтування збереження дерев-довгожителів м.Шепетівки -
Онещук Інна Сергіївна Чернівецька 11 Спосіб зниження токсичності свинцю на сільськогосподарські рослини -
Климук Катерина Володимирівна Волинська 11 Проектований ландшафтний заказник місцевого значення «Фітеума» (Іваничівський район, Волинська облать) -
Олійник Марія Вікторівна АРК 11 Вплив мікробіологічних препаратів і добрив на живлення і розвиток декоративних хвойних рослин -
Коротя Микола Миколайович Кіровоградська 11 Екологічна біоіндикація вмісту важких металів та гірбіцидів річки Березівка за допомогою ряски малої -
Мороз Максим Миколайович Рівненська 11 Потенціал альтернативних джерел енергії Березнівського району -
Вікирчак Костянтин Олександрович Тернопільська 11 Стан популяцій Соколоподібних як показник екологічного благополуччя території на прикладі Тернопільського Придністров’я та їх охорона -
Козаков Денис Сергійович м. Київ 11 Дослідження впливу неонікотиноїдних інсектицидів на харчову цінність сільськогосподарської продукції» -
Лопіт Ангеліна Іванівна Закарпатська 11 Дослідження радіопротекторних та антиоксидантних властивостей плодів бузини чорної (Sambucus nigra L.) -
Добра Марія Петрівна Закарпатська 11 Вплив регуляторів росту на проростання насіння та перші етапи росту культурних рослин -
Александрова Єлизавета Сергіївна Сумська 11 Оцінка якості середовища по рівню флуктуаційної асиметрії листкових пластинок липи серцевидної і клена остролистого -
Мошура Валерія Валеріївна Чернігівська 11 Вивчення осередків поширення звичайного соснового пищика на території регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» -
Арканова Анастасія Анатоліївна Полтавська 11 Розробка екологічної карти Полтавського міського парку на основі ліхеноіндикації атмосферного повітря -
Терлецька Оксана Юріївна Закарпатська 11 Фітотоксична активність ґрунту різних екосистем Ужгородського району -
Ільчук Віта Сергіївна Рівненська 11 Мохоподібні – індикатори стану довкілля -
Касимова Хатідже Веліївна м. Севастополь 11 Дослідження причин забруднення прибережної зони Чорного моря в районі с.Любимівка -
Коваленко Роман Андрійович Харківська 11 Оцінка стану флори та фауни ботанічної пам’ятки місцевого значення «Шишківська» -
Шлапак Дарія Володимирівна Житомирська 11 Вплив важких металів на складові фосфорного балансу молоді риб та діагностика забруднення середовища за його змінами -

Закликаємо небайдужих до екології меценатів підтримати юних науковців! Зв’язок - info@noosphere.org.ua (Громадська організація "Ноосфера"), цю інформацію отримають голова журі олімпіади В.Ф.Безруков та представник МОН С.П.Мистюк.