Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Всеукраїнська біологічна олімпіада
2008 рік (Луцьк)

Учасники та переможці екологічного туру олімпіади:

На розгляд журі пропонувалося 13 робіт, з яких дипломами переможців було відмічено 7 проектів.

автор місто назва проекту клас місце
Сєрєбрєнніков Богдан Каштанова мінуюча міль (Cameraria ohridella) - новий інвазійний вид на території України: причини розповсюдження, шкодочинність, методи контролю її чисельності Біла Церква 11 1
Яручик Анна Біоекологічна характеристика водойм міста Луцьк Луцьк 11 1
Бандурко Владислава Стан популяцій ковил на степових ділянках території РЛА "Клебан-бик" Донецька обл. 9 2
Колесников Сергій Володимирович Визначення екологічного стану екосистеми за флористичними показниками та станом популяцій Crocus reticulates Stev. ex. Adam. Харцизськ 11 2
Біллер Марія Експресний метод визначення катіонів важких металів у воді Івано-Франківськ 11 3
Маслянка Надія
Маслянка Галина
Вивчення біології і якісного складу мезозоопланктонного угрупування ряду Copepoda в опріснених ділянках Севастопольської бухти Севастополь 10 3
Мороз Анастасія Адаптивні зміни в структурі іхтіоценозу передгірської ділянки течії р. Дністер внаслідок зарегулювання стоку Чернівці 11 3
Вінницький Дмитро Моніторинг алелопатичного впливу кореневих виділень газонних трав Шепетівка 11 -
Комісаров Артем Дослідження стану водного об'єкту за допомогою вищих водних рослин Харків 10 -
Распопова Вера Порівняльний аналіз зябрових апаратів морських та прісноводних риб Севастополь 11 -
Шуліка Любов Вплив автомобільних доріг на пошкодження листя дерев членистоногими Харків 11 -
Лазаренко Валерія Відновлення зубра в Україні Київ 9 -
Гілюк Василь Основні інвазійні рослини на території села Білоберізка Верховинсого р-ну Івано-Франківської області с. Білоберізка -

На відбірково-тренувальні збори для участі у Міжнародному конкурсі екологічних проектів відібрали роботи Серєбреннікова Богданаі Яручик Анни.

Сєрєбренніков Богдан та Анна Яручик на Міжнародному конкурсі екологічних проектів вибороли срібні нагороди.