Початок сайту
Новини науки
Біоконкурси
Всеукраїнська біологічна олімпіада
структура ВБО
олімпіада по роках
Україна в Міжнародній біологічній олімпіаді
Біологічні турніри
турніри по роках
Нейроконкурс
Екологічна олімпіада
по роках
участь у Міжнародному конкурсі екологічних проектів
ЗНО з біології

Екологічна олімпіада: робота над проектом

Що таке екологічний проект ?

Екологічний проект - це завершена та належним чином оформлена розробка з екологічної тематики; це може бути робота біологічного, фізичного, хімічного, чи навіть математичного напрямку, в якій пропонуються науково обгрунтовані конкретні дії (саме пропозиція певних дій мається на увазі, коли говорять "проект"), направлені на розв'язок конкретних екологічних проблем. Обгрунтування дій повинно бути науковим і повинно містити певну сукупність результатів, отриманих самим учнем.

Екологічний проект може бути присвячений вивченню будь-якої екологічної проблеми. Ознаками "проекту" є наявність пропозиції конкретних дій, які можуть бути виконані на практиці. Пропозиції на зразок "звернутися до Президента чи Верховної Ради" до таких не відносяться. "Екологічний" означає, що робота стосується проблем взаємодії живих організмів з зовнішнім середовищем, охорони природи, вивчення зв'язків в екосистемах, тощо. Якщо проект містить не лише конкретні пропозиції певних дій та їх наукове обгрунтування, а ще й результати реалізації цих дій (звіт про їх виконання) - це дає додаткові шанси його авторам.

Слід наголосити, що екологічні проекти повинні містити наукові (наскільки це слово можна застосувати до роботи школярів) результати; вони повинні бути практичними, дослідницькими (лабораторні або польові дослідження) роботами. Математичні розрахунки, виконані автором роботи - теж науковий результат. Простий виклад чужих думок - ні. Реферативні роботи з викладом відомих наукових даних або літературні чи публіцистичні твори до участі в конкурсі екологічних проектів не допускаються. Детальніше про можливу тематику робіт йтиметься далі.

Коли починати?

Зараз. Як тільки Ви дочитаєте цю статтю, подумайте над тим, що треба зробити, щоб Вам особисто і іншим людям - не лише в Україні, бо екологія не визнає державних кордонів, - жилося краще, дихалось легше, вода була приємніша на смак, в річці чи ставку можна було купатись у воді, а не в багнюці, щоб сміття навколо стало менше, а на деревах сиділи не тільки ворони…

Проекти ростуть і розвиваються разом з учасниками. Багато хто з учасників екологічного туру, в тому числі і з призерів, захищали свої проекти не один рік і не лише на екологічному турі Всеукраїнської олімпіади, а й на інших змаганнях.

Отже, оберіть свій напрямок і починайте.

Яку тему обрати?

Екологія - наука про взаємозв'язки між живими організмами та їх оточенням, отож тема проекту повинна бути саме про взаємодію організмів (чи популяцій) один з одним і з середовищем їх існування. Тема може бути присвячена вивченню властивостей навколишнього середовища, впливу на нього різних факторів, у тому числі і антропогенних. Ще один можливий напрямок - охорона природи, тобто проект може бути спрямовано на збереження і відновлення природних екосистем чи їх окремих складових.

Цікавого в природі можна знайти безліч - будь-де, в будь-який час і о будь-якій порі, взимку чи влітку, рано вранці, чи пізно ввечері, в місті чи селі, на балконі власної квартири чи далеко від людського житла. І нові думки та нові ідеї наповнять нові голови нових людей України - варто лише спробувати. Для прикладу наведу кілька тем (виключно як приклад напрямку роботи, не як керівництво до дії):

1. Моніторинг міграцій тварин.
2. Визначення забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.
3. Роль бактерій, грибів, тварин, рослин у екосистемах.
4. Вплив зовнішніх умов на продуктивність сільськогосподарських тварин та рослин.
5. Вивчення (вікової, статевої, генетичної, соціальної) структури популяцій.
6. Екологічні аспекти регуляції чисельності сільськогосподарських шкідників
7. Вивчення ареалів та запасів лікарських рослин.
8. Біотехнологія переробки відходів життідіяльності.
9. Екологічно чисті джерела енергії.
10. Екологічні проблеми великих та малих міст.

Ще раз підкреслю: це лише приклади, це не рамки, за які не можна ступати. Один з проектів, які в 1999 році на МОЕП принесли Угорщині "золото", звався так: "Собачі справи". Ось цифри: в Будапешті (за переписом) - 200 000 собак, які щодня залишають на вулицях 30 тонн (!) екскрементів. Є проблема? Її аналіз дозволив запропонувати комплекс заходів (від соціальних, пов'язаних з власниками собак, до методів збору екскрементів, їх переробки та використання продуктів цієї переробки), направлених на її вирішення. Угорські школярі спромоглися ці самі "собачі справи" перетворити на корисні речі - в тому числі і на золоту медаль…

Де можна знайти допомогу

Перш за все - у вчителя. Вчитель біології допоможе Вам визначитись з проблемою, підкаже хто, де та коли може допомогти у вирішенні проблеми. Вчитель допоможе організувати роботу і правильно її оформити. Крім вчителя біології, допомогу зможуть надати вчителі хімії, математики, фізики - якщо проблема, яка Вас цікавить, хоч якоюсь мірою стосується цих наук.

Крім вчителя та керівника шкільного гуртка допомогу можна отримати у методистів відділів освіти (районних, міських, обласних), в різноманітних наукових та вищих учбових закладах, де ведеться робота з цікавої для Вас тематики.

Аналіз літературних джерел (реферат - це перший крок на шляху екологічного проектування) дозволить починати не з нуля і дасть змогу використати все те, що вже відомо завдяки роботі інших дослідників. При виконанні роботи слід звернути увагу на кількісну характеристику різних параметрів, які стосуються Вашої теми.

Як оформити результати

Отже, роботу зроблено. Тепер важливо правильно оформити здобуті результати. Це допоможе вірно зформулювати висновки та пропозиції. Крім того, важливо, щоб робота була зрозуміла не лише автору, а й іншим людям (членам журі, зокрема).

При підготовці тексту слід керуватись загальноприйнятими вимогами, які висуваються до наукових публікацій. Зокрема, проект повинен мати певну структуру: титульний лист, аннотацію та основний текст.

На титульному листі вказують назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), клас і навчальний заклад, у якому він навчається, відомості про наукових керівників (вчителя біології та інших) роботи.

Анотація повинна містити короткий, але змістовний виклад суті роботи.

Основний текст може мати такі розділи:

Вступ. Ця частина містить основну ідею, її теоретичне обгрунтування, дані літератури, опис структури запланованого експерименту.

Матеріали та методи

Результати. Сюди слід включати текст, формули, малюнки, фото, схеми, таблиці, які мають відношення до проекту і необхідні для розуміння роботи.

Обговорення - оцінка результатів та їх порівняння з відомими з літератури даними; що вони дають для розв'язання проблеми

Пропозиції чи план дій для розв'язання проблеми

Висновки

Список використаної літератури.

Текст проекту українською (або російською) мовою слід надрукувати на принтері, друкарській машинці або розбірливо написати від руки. Об'єм роботи повинен бути біля 20-25 друкованих сторінок.